Menu Sluiten

Werkwijze

In een eerste gesprek zullen we kennis maken en aandacht besteden aan de klachten en/of problemen waar je tegenaan loopt. Daarnaast zullen we bekijken hoe je leven er momenteel uitziet en kijken naar wat er wél goed gaat. Hierna zullen we de hulpvraag verhelderen en een behandelplan opstellen. Dit is de basis van waaruit we werken en bevat onder andere de behandelfrequentie en de behandeldoelen. Vaak zal voorgesteld worden om ook buiten de therapiesessies om bezig te zijn met je doelen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkopdrachten.

De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en op basis van Cognitieve Gedragstherapie, een behandelvorm waarbij aandacht besteed wordt aan gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties en de mogelijk belemmerende gevolgen hiervan. Waar mogelijk worden ook (elementen van) bijvoorbeeld mindfulness, oplossingsgerichte therapie, schematherapie en EMDR gebruikt. De behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Echter, daarnaast vinden we het ook belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften.

Wij behandelen zowel adolescenten, volwassenen als ouderen met verschillende klachten. Zo kun je terecht voor bijvoorbeeld:

  • depressieve klachten als somberheid, niet tot dingen komen
  • angstklachten als piekeren, paniekklachten of fobische klachten
  • klachten rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld en assertiviteit
  • onbegrepen lichamelijke klachten of pijnklachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid en maag-darm klachten
  • slaapproblemen
  • werk- of studiegerelateerde problemen zoals overspannenheid en burn-out
  • problemen met eten
  • relatieproblemen
  • verwerkingsproblemen door verlies of een heftige gebeurtenis

Ook is het mogelijk psychologisch onderzoek te doen. Door middel van onderzoeken is het mogelijk inzicht te krijgen in je persoonlijkheid, je sterke en minder sterke kanten in kaart te brengen en dergelijke. Ook onderzoek gericht op specifieke stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en neuropsychologisch onderzoek behoren tot de mogelijkheden.

Wanneer blijkt dat je klachten niet in aanmerking komen voor behandeling binnen InterGGZ zullen we je moeten doorverwijzen. 

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hier treft u ons persoonlijke, onder de naam Inter GGZ, Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier het goedgekeurde statuut van InterGGZ.