Menu Sluiten

Werkwijze

U kunt zich aanmelden met een verwijsbrief via de huisarts. Zonder verwijsbrief kunnen we u niet screenen en dat betekent dat uw aanmelding niet rond is. In een eerste gesprek zullen we kennis maken en aandacht besteden aan de klachten en/of problemen waar u tegenaan loopt. Daarnaast zullen we bekijken hoe uw leven er momenteel uitziet en kijken naar wat er wél goed gaat. Hierna zullen we de hulpvraag verhelderen en een behandelplan opstellen. Dit is de basis van waaruit we werken en bevat onder andere de behandelfrequentie en de behandeldoelen. Vaak zal voorgesteld worden om ook buiten de therapiesessies bezig te zijn met uw doelen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkopdrachten. De behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Echter, daarnaast vinden we het ook belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften.

Wij behandelen zowel adolescenten (vanaf 18 jaar) en volwassenen. Zo kunt u terecht voor bijvoorbeeld:

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten als piekeren, paniekklachten of fobische klachten
  • Klachten rondom zelfvertrouwen, zelfbeeld en assertiviteit
  • Onverklaarde lichamelijke klachten of pijnklachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid en maag-darm klachten
  • Slaapproblemen
  • Relatieproblemen
  • Traumagerelateerde stoornissen

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hier treft u ons persoonlijke, onder de naam Inter GGZ, Model Privacyverklaring voor zelfstandig gevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut kunt u op de praktijk inzien.