Menu Sluiten

Therapieën

Psychotherapie is gesprekstherapie met als doel het verminderen of beter leren hanteren van psychische klachten. De duur van psychotherapie is afhankelijk van de ernst van de klachten. Therapeut en cliënt bouwen eerst een therapeutische relatie op om dit te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken/methodes waarvan is gebleken dat cliënten er baat bij hebben. Hieronder gaan we op een aantal van deze methodes in.

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode, die vaak wordt toegepast als je last hebt van een traumatische gebeurtenis. Je wordt gevraagd de nare gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende beweging.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Met het systeem wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk, etc. In ieders leefwereld beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving.

Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) is een relatief nieuwe behandelmethode speciaal ontwikkeld voor chronische depressie. CBASP richt zich op de pathologische kenmerken van de chronisch depressieve patiënt, zoals extreme interpersoonlijke angst en vermijding en een externe focus of control, waarvan jeugdtrauma vaak de bron is.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve patiënten.  IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Door het meest centraal staande probleem op te lossen, krijg je vaak genoeg energie en mogelijkheden om zelf weer vooruit te kunnen.

Lichttherapie is bewezen effectief voor depressieve klachten, ongeacht of er sprake is van (een toename van) depressieve klachten in de winter. Er zijn tevens aanwijzingen dat lichttherapie mogelijk helpt bij slaapproblemen, AD(H)D, ASS, eetproblemen, premenstruele klachten, overgangsklachten, depressieve klachten tijdens en na de zwangerschap en depressieve klachten in het kader van een bipolaire stoornis. Onderzoek hiernaar is gaande. Tijdens lichttherapie zit men aan een tafel op 50-60 cm afstand van een lichtbox die wit licht geeft van variërende intensiteit (het licht bevat geen ultraviolette straling). Dat doet men 30 minuten per ochtend van maandag t/m vrijdag. De ogen moeten open blijven maar het is niet nodig om direct in de lamp te kijken. Men kan dus intussen lezen of naar muziek luisteren. De behandeling duurt 1 tot maximaal 3 aaneengesloten weken. Daarnaast bestaat de behandeling ook uit informatie en adviezen over een gezonde leefstijl.